با اساتید مورد تایید لرنیا همراه شوید

اساتید مورد تایید لرنیا، با بررسی کامل و دریافت بازخورد از دانش آموزان به شما معرفی خواهند شد تا تجربه آموزش بهتر، همراه با آرامش خاطر را داشته باشید.

گیلدا صدری

زبان انگلیسی
(98 نظر) 4.6

من متوجه پیشرفت قابل توجهی در نحوه یادگیری زبان انگلیسی شده ام. من حتی قبلاً چند مصاحبه به زبان انگلیسی داشته ام، چیزی که چند ماه پیش امکان پذیر نبود اما الان به راحتی مسلط هستم به زبان انگلیسی و قطعا در ادامه برای سطح بالا تر خود پیشرفت خواهم کرد….

میثم ارشادی

زبان انگلیسی
(98 نظر) 4.6

من متوجه پیشرفت قابل توجهی در نحوه یادگیری زبان انگلیسی شده ام. من حتی قبلاً چند مصاحبه به زبان انگلیسی داشته ام، چیزی که چند ماه پیش امکان پذیر نبود اما الان به راحتی مسلط هستم به زبان انگلیسی و قطعا در ادامه برای سطح بالا تر خود پیشرفت خواهم کرد….

رقیه صفائی

زبان فرانسه
(98 نظر) 4.6

من متوجه پیشرفت قابل توجهی در نحوه یادگیری زبان انگلیسی شده ام. من حتی قبلاً چند مصاحبه به زبان انگلیسی داشته ام، چیزی که چند ماه پیش امکان پذیر نبود اما الان به راحتی مسلط هستم به زبان انگلیسی و قطعا در ادامه برای سطح بالا تر خود پیشرفت خواهم کرد….